Gizlilik İlkesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.cideekomar.com e-ticaret sitesinin faaliyetlerini yerine getiren Cumhuriyet mah.Muzaffer Güzelant cad.no 41/1Cide Kastamonu adresinde bulunan Ekomar Market Reşat TANIN
b) www. cideekomar .com internet sitesine üyelik başvurusunda bulunan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu bulunan Ekomar Market Reşat TANIN’nın sahibi bulunduğu web sitesi www…………..com ‘dan üyenin yararlanabilme şart ve koşullarının belirlenebilmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.cideekomar.com web sitesine üye olduğu sırada bildirdiği tüm kişisel erişim ve iletişim bilgilerinin doğruluğunu , Ekomar Market Reşat TANIN’nın bilgilerin yanlış olmasından dolayı oluşacak zararlarını aynen ve derhal karşılayacağını taahhüt eder.

3.2. Üye, Ekomar Market Reşat TANIN tarafından kullanıcı adı ve şifresini kimseye veremez, söz konusu şifrenin kullanım hakkı sadece üyeye aittir. Bu nedenle doğabilecek tüm sorumluluk halleri ile üçüncü kişiler tarafından Ekomar Market Reşat TANIN’a karşı ileri sürülecek talep ve suçlamalara karşı Ekomar Market Reşat TANIN’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Ekomar Market Reşat TANIN tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Ekomar Market Reşat TANIN Üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.